טופס רישום

אנא מלאו את כל השדות הרלוונטיים ושלחו.

מין
arrow&v
צרף טופס בדיקה רפואית
Max File Size 15MB
arrow&v

אני הר"מ מבקש להתקבל כחבר בעמותה: האיגוד הישראלי לצניחה חופשית.

אני מכיר ותומך במטרות האגודה ומקבל עלי את דרכי פעולתה. הנני מתחייב כחבר, לקרוא ולקיים את כל הוראות התקנון ולפעול על פי ההוראות, הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים.

עלות דמי חברות בעמותה, למשך שנה, עומדים ע"ס של 300 ש"ח.

ידוע לי כי דמי החבר אינם כוללים כיסוי ביטוחי!

עדכון רישיון

במידה ורשיונך עודכן, יש לצרף טופס חתום ע"י מדריך ראשי

עבור רישיון  B / C / D

לעדכון רשיון יש לצרף טופס חתום
Max File Size 15MB