ציוד צניחה

נהלים בתחום ציוד הצניחה בו משתמש המועדון והציוד הפרטי בו משתמשים הצנחנים.

נהלי שימוש בציוד צניחה