הסמכות

ההסמכות הניתנות על ידי האיגוד הישראלי לצניחה חופשית, תקפים בכל המועדונים בארץ, העובדים על פי נהלי האיגוד. יש להקפיד על נשיאת כרטיס חבר בעל תוקף.

> קורס חונכים

מטרת הקורס, להכשיר צנחנים בעלי ניסיון ב- RW או צנחנים בעלי פוטנציאל להשתתפות בקורס מדריכי AFF, לביצוע הדרכות RW לצנחנים צעירים.

קורס חונכים - כרטיס מטלות

חוברת קורס חונכים

טופס הערכה לקפיצת מבחן - חונכים

מבחן עיוני מסכם - חונכים

> קורס מדריכי AFF

מטרת הקורס, להכשיר מדריכי AFF שידריכו בסטנדרט העולמי, ישימו דגש על בטיחות גבוהה וידגישו את חשיבות המצויינות והקידום בספורט הצניחה.

טופס הערכת קפיצת מבחן - מדריכי AFF

חוברת קורס מדריכי AFF

> קורס מדריכי טנדם

צניחת הטנדם משמשת לצורכי אימון, הדרכה, התנסות וחווית צניחה חופשית חד פעמית, שיטת שיווק לספורט הצניחה. הצניחה מבוצעת ע"י מדריך טנדם מוסמך אשר עבר הכשרה מיוחדת והנו כשיר לביצוע צניחות טנדם .

נהלי עבודה למדריכי טנדם