רישיונות צניחה

הרשיונות הניתנים ע”י האיגוד הישראלי לצניחה חופשית, החבר בפדרציה העולמית – ה FAI, מוכרים בכל העולם. יש להקפיד על נשיאת כרטיס חבר מעודכן ובעל תוקף בעת ביקור במועדון צניחה בארץ ובעולם.

לנוחיותכם, מצורפים קבצי PDF להורדה.

> רישיון A

הרישיון ניתן לצנחנים צעירים שהשלימו 25 צניחות חופשיות, מתוכן לפחות שלש צניחות חונך (הדרכה בסיסית בעבודה יחסית) ומבחן רישיון.


הרישיון מקנה לצנחן אפשרות לצנוח עם צנחנים אחרים בעלי רישיון.

מבחן בעל פה - רישיון A

כרטיס התקדמות - רישיון A

> רישיון B

הרישיון ניתן לצנחנים אשר השלימו 50 צניחות ואת המטלות בכרטיס מטלות רישיון B.

רישיון B מקנה אפשרות להשתתף בצניחות לילה.

צנחן בעל רישיון B ו- 150 צניחות יכול להשתתף בקורס חונכים.

כרטיס מטלות - רישיון B

> רישיון C

הרישיון ניתן לצנחנים אשר השלימו 200 צניחות ואת המטלות בכרטיס מטלות רישיון C.

הרישיון מקנה את הזכות להתחיל להשתמש במצלמה.

כרטיס מטלות - רישיון C

מבחן עיוני - רישיון C

> רישיון D

הרישיון ניתן לצנחנים אשר השלימו 500 צניחות ואת המטלות בכרטיס מטלות רישיון D.

צנחן בעל רישיון D יכול להשתתף בקורס מדריכי AFF.

צנחן בעל רישיון D ו1000 צניחות יכול להשתתף בקורס מדריכי טנדם.

כרטיס מטלות - רישיון D