אודות

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית הינו עמותת חברים, המאגדת את העוסקים בספורט הצניחה החופשית.
ועד העמותה מורכב ממתנדבים, העושים ככל יכולתם לקדם את ספורט הצניחה החופשית בארץ.

תקנון העמותה מפרט את מטרות העמותה.

כל חבר איגוד, המשלם את דמי החבר, רשאי:
– להשתתף, להצביע ולהשפיע על החלטות האסיפה הכללית המתקיימת לפחות אחת לשנה.
– להשתתף בישיבות הנהלת האיגוד המתקיימות מעת לעת כפי שמפורסם.
– להשתתף באירועי האיגוד ובתחרויות המתקיימים מעת לעת.
– להשתתף בקורסים השונים הנערכים ע”י האיגוד או מי מטעמו, בהנחה שהוא עומד בקריטריוני הסף הנדרשים
– לייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות, אם ניצח באליפות ישראל ועמד בקריטריוני הסף.

 

ISA © 2010 Site built by Ron Miasnikov & Shlomi Matichin