רוצה לצנוח?

אם עוד לא קפצת ממטוס וברצונך לצנוח, לפניך שתי אפשרויות :
צניחת היכרות – טנדם
צניחת חוויה בליווי צמוד של מדריך מוסמך.

קורס צניחה
תחילת הדרך המופלאה בספורט הצניחה החופשית 

ISA © 2010 Site built by Ron Miasnikov & Shlomi Matichin